טופס 4

חברתנו מספקת את מגוון השירותים הבאים:

בחיי היום יום נחשף הציבור למגוון סוגי מים: מי שתייה, מי רחצה, מי נופש (בריכה) ועוד. הפיקוח על איכות המים לסוגיהם הנה חשובה ביותר בשמירה על בריאות הציבור ומניעת מחלות אפידמיולוגיות.
באמצעות טופס 4, הניתן טרם מסירת המפתחות לדירה החדשה שלכם, הרשות מצהירה כי בניית המבנה הסתיימה רשמית, שהנו מתאים ובטוח לאכלוס ובהתאם לכך ניתן לחבר אליו את התשתיות המתאימות.

במסגרת זו ישנם שלושה גורמים אחראיים על איכות המים:

1 – מקורות
אחראית ממקור המים ועד לתאגיד
2 – תאגידי המים
אחראים למאגרים ולמערכות ההולכה עד לשעון הצרכן
3 – הצרכן הפרטי
אחראי מהשעון ועד לאחרון ברזיו בבית (בבית פרטי) ומאגר מים+צנרת (קבלן המבקש טופס 4 בבניין מגורים).

ניקוי וחיטוי
ביצוע ניקוי וחיטוי ולאחריו ביצוע דיגום בשטח ונטילה למעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות, הנו נושא חשוב בהצלחת הבדיקה האנליטית במעבדה וכן באיכות מי השתייה של הצרכן.
לכן, לצורך קבלת טופס 4 מבקש התאגיד לבצע ניקוי וחיטוי באופן חד פעמי, ע"י אדם המוסמך לכך לאחר חיבור מי הרשת העירוניים ליחידת הדיור.
בדיקת מעבדה אורכת כיומיים עד לקבלת תוצאות. חשוב לדרוש מהמבצע תעודת מורשה לביצוע ניקוי וחיטוי וכן תעודת דוגם מים של משרד הבריאות.
עם קבלת תוצאות המעבדה ואישור הביצוע הניתן ללקוח – הולכים לתאגיד לקבלת חתימה נוספת בדרך לקבלת טופס אכלוס.