כללי

זיהום המים

לאחרונה המונח זיהום המים, נשמע יותר ויותר בשיח הציבורי ולמעשה מתחילת שנות התשעים אנחנו משתמשים וחוקרים אותו יותר. יש לכך